Transparentność – to takie proste


12 listopada 201615 września 2018

Transparentność, równy i sprawiedliwy dostęp do dóbr publicznych, konieczność wprowadzenia szczegółowych regulacji, to hasła, które były przedmiotem dyskusji spotkania otwartego, które zorganizowało Stowarzyszenie AKCJA KONIN w dniu 7 września 2015 r., na którym zaprezentowało zebranym raport z dotychczasowych działań przeprowadzonych w ramach projektu Monitoring lokali udostępnianych organizacjom pozarządowym w Koninie.

W spotkaniu, które odbyło się w kawiarni w OSKARDZIE, wzięło udział ponad dwadzieścia osób; byli to członkowie organizacji pozarządowych, prelegenci – Szymon Osowski, Monika Koszewska, jak również ci, na których obecność liczono najbardziej, czyli przedstawiciele władz miasta – wiceprezydent Sławomir Lorek, pracownicy Centrum Organizacji Pozarządowych – Bartosz Jędrzejczak i Sławomir Kurek; przybyli również radni – Witold Nowak, Krystian Majewski, Michał Kotlarski i poseł Jacek Kwiatkowski. Spotkanie rozpoczęło się od omówienia raportu. Damian Kruczkowski z AKCJI KONIN mówił o tym w jaki sposób zbierano dane, na których podstawie pisano raport, jakie dane zebrano i jaki pojawił się obraz rzeczywistości w kwestii użyczania lokali miejskich organizacjom pozarządowym, który opracowano w trakcie analizy zgromadzonego materiału. Wskazał również lokalizację, pod którą dostępny jest raport wraz z załącznikami. Mówił również o tym, jakie zagrożenia mogą wynikać z braku szczegółowych i klarownych zasad użyczania lokali miejskich, a na koniec zgromadzonych i przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, zaprosił w imieniu AKCJI KONIN do tworzenia zespołu, który miałby takie zasady opracować.

Źródło: http://akcjakonin.pl/transparentnosc-to-takie-proste/

Top
Rozmiar czcionki
Kontrast