Rejestracja Stowarzyszenia ZmieniaMY Konin.


19 stycznia 201910 maja 2019

Nasze stowarzyszenie już zarejestrowane.

Oto dziś 18.01.2019 roku Zmieniamy Konin stało się oficjalnie stowarzyszeniem.

 

Z przyjemnością pragniemy ogłosić, iż 18 stycznia 2019r. zostaliśmy oficjalnie zarejestrowani w KRS jako stowarzyszenie! Nie spoczywamy na laurach i będziemy dalej kontynuować naszą misję. Naszych członków i członkinie możecie na co dzień spotkać przy okazji różnego rodzaju przedsięwzięć, o czym będziemy Was nieustannie informować. Już niedługo pokażemy Wam się lepiej, ale o tym wkrótce. Na pewno wyślemy do Was zaproszenie, a teraz zabieramy się do pracy. Do zobaczenia!

Celem działalności stowarzyszenia jest wspieranie harmonijnego
rozwoju Konina i Wielkopolski, prowadzącego do stałego podnoszenia
jakości życia jego mieszkańców, w szczególności polegającego na
podejmowaniu działań zmierzających do:
1) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez
organizowanie społeczności wokół istotnych dla niej spraw;
2) zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania nierównościom i wykluczeniu społecznemu;
3) usprawniania komunikacji publicznej;
4) upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i turystyki;
5) upowszechniania kultury i sztuki;
6) ochrony dóbr kultury i tradycji, tożsamości lokalnej;
7) propagowania krajoznawstwa;
8) organizowania wypoczynku, w szczególności dzieci i młodzieży;
9) rozpowszechniania postaw ekologicznych, ochrony zwierząt i
dziedzictwa przyrodniczego;

10) działań wspomagających rozwój demokracji i tolerancji;
11) ogólne działania na rzecz ładu przestrzennego, estetyki przestrzeni,
ochrony krajobrazu, działań skupionych na niwelowaniu barier
architektonicznych;
12) działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
13) aktywnego wspierania tworzenia strategii rozwoju miasta i promocji
działań konsultacyjnych;
14) działań na rzecz transparentności w polityce lokalnej, kampanii
informacyjnych o prawach obywatelskich;
15) organizacji wolontariatu;
16) działania wspierające sprawiedliwą transformację poprzemysłową
Konina i regionu;
17) profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

Top
Rozmiar czcionki
Kontrast