Pierwszych 100 dni w urzędzie.


17 października 201810 maja 2019

Po ośmiu latach dotychczasowych rządów, Konin wymaga nowego spojrzenia, energii do działania i otwartości. Po setkach rozmów z mieszkańcami Konina, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi, opracowaliśmy listę dwunastu działań, które zrealizujemy w ciągu pierwszych 100 dni w urzędzie, jeśli zdecydują się Państwo nas wybrać.

Otwieramy urząd dla mieszkańców

 1. Dopasowujemy godziny pracy urzędu do potrzeb mieszkańców. Część wydziałów (m.in. komunikacji, spraw lokalowych, spraw obywatelskich, podatków i opłat, Urząd Stanu Cywilnego, straż miejska) będzie pracowała dłużej, w pozostałych – w zależności od potrzeb mieszkańców – będą pełnione dyżury.

 2. Publikujemy w czytelnej formie dane miejskie – od budżetów, po przetargi. Mieszkańcy dowiadują się w prosty i czytelny sposób, na co są wydawane w mieście pieniądze, jakie przetargi zostały zostały ogłoszone, na jakie stanowiska pracy w urzędzie miasta są otwarte konkursy. Dotychczasowa forma publikowania tych treści nie przystaje do obecnych standardów otwartości i dostępności.

Zmieniamy wizerunek gospodarczy Konina

 1. Opracowujemy system wsparcia przedsiębiorców lokalnych oraz inwestorów zewnętrznych w celu podniesienia ich konkurencyjności oraz przyspieszenia tworzenia nowych, dobrze płatnych miejsc pracy z potencjałem na dalszy rozwój.

 2. Tworzymy program przekwalifikowania osób, które stracą pracę z powodu wygaszania kopalń. W pierwszych miesiącach tworzymy pełną listę profili zawodowych osób, których praca w przemyśle paliwowo-energetycznym w następnych 5-10 latach jest zagrożona. W oparciu o stworzone przez ekspertów prognozy, opracowujemy plan przekwalifikowania i ponownego zatrudnienia lokalnych pracowników.

Odblokowujemy potencjał młodych

 1. Powołujemy Pełnomocnika/Pełnomocniczkę Młodych i rozpoczynamy prace nad Programem dla Młodych, który w ciągu 5 lat pozwoli zacząć odwracać trend masowych wyjazdów młodych z Konina. Dotychczas możliwości wywierania przez młodzież wpływu na decyzje, które bezpośrednio ich dotyczyły były bardzo ograniczone.

 2. Tworzymy system współpracy między biznesem a szkołami. Rozpoczniemy przygotowania do wdrożenia w roku szkolnym 2019/2020 nowych rozwiązań, dzięki którym szkoły będą lepiej przygotowywać młodzież do pierwszej pracy w firmach w subregionie, a młodzi nie będą wybierali innych miast do kontynuowania edukacji na poziomie szkoły średniej.

Gwarantujemy wygodę i bezpieczeństwo

 1. Usuwamy bariery i czarne punkty. Zaczynamy od inwentaryzacji i wyceny wszystkich brakujących chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia i niebezpiecznych przejść dla pieszych. W oparciu o te dane stworzymy dostępny dla wszystkich mieszkańców harmonogram remontów.

 2. Usprawniamy rozkład jazdy autobusów i obejmujemy młodzież do 19. roku życia darmową komunikacją. Tworzymy listę brakujących linii i autobusów, które w kolejnych latach będą dodane do komunikacji miejskiej i weryfikujemy możliwość objęcia wszystkich mieszkańców darmową komunikacją miejską.

Otaczamy troską osoby starsze i samotne

 1. Rozbudowujemy Kartę Seniora. Jest wciąż wiele biznesów i usług, które mogą być dostępne dla konińskich seniorów. Przesunięcie środków na usługi i działania, które cieszą się szczególną popularnością i zadbanie o system zachęt i korzyści dla biznesu, który dołączy do programu to proste działania, które mogą mieć szybkie, wymierne efekty.

 2. Tworzymy program opieki wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Konińskie organizacje pozarządowe robią wiele dla osób starszych, samotnych, czy chorych ale nie są traktowane jak element większego systemu, przez co często działają w odosobnieniu. Przy odpowiednim wsparciu możemy podnieść jakość życia wielu osób, nie podnosząc jednocześnie znacząco wydatków budżetowych.

Podnosimy jakość życia

 1. Rozpoczynamy prace nad reformą systemu dofinansowania konińskiego sportu. Wielu konińskich sportowców ma ograniczone możliwości rozwoju przez źle skonstruowany system podziału środków publicznych. Odblokowanie ich potencjału jest konieczne w celu zwiększenia środków na sport w Koninie.

 2. Zwiększamy dostępność do kultury poprzez zmiany w KBO. W pierwszej kolejności doprowadzamy do reformy Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, polegającej m.in. na wydzieleniu części środków wyłącznie na projekty kulturalne i rozrywkowe, dzięki czemu można przy niezmienionych wydatkach budżetowych poszerzyć ofertę czasu wolnego dla mieszkańców.

To są pierwsze działania, których jako Zmieniamy Konin chcielibyśmy się podjąć w ciągu pierwszych 100 dni w urzędzie. Cały nasz program na pięć lat znajdziecie Państwo na stronie www.zmieniamykonin.org

Zapraszamy do głosowania na nas w najbliższą niedzielę, 21 października. Zmieniamy Konin – lista nr 13.

Nasz adres:
KKW Zmieniamy Konin
ul. Poznańska 158
62-510 Konin

e-mail:
czesc@zmieniamykonin.org
www.zmieniamykonin.org
fb: ZmieniamyKonin

Top
Rozmiar czcionki
Kontrast