Konin miastem dla wszystkich. Artykuł w Przeglądzie Konińskim


3 października 20184 października 2018

Konin miastem dla wszystkich pokoleń

Przed Koninem duże wyzwania. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego do 2050 roku Konin straci około 30 tysięcy mieszkańców, a wśród tych, którzy zostaną osób powyżej 65. roku życia będzie 41 procent. Tendencja wyludniania oraz starzenia się mieszkańców dotyczy średnich miast w całej Polsce, ale
prognozy dla Konina są szczególnie ponure. Na część tych zmian musimy się przygotować, a części wciąż możemy zapobiec.

Konin wygodny i zdrowy

Miasto dla seniora ma być przyjemne i funkcjonalne, dostosowane do jego potrzeb. Oznacza to, przede wszystkim, że ma być dostępne: bez barier architektonicznych, z rozwiązaniami pozwalającymi na swobodne poruszanie się po mieście,miejscami przystankowymi, gdzie można usiąść i odpocząć. To również rozwiązanie problemu braku publicznych toalet, na które narzekają mieszkańcy w każdym wieku.

Coraz gorętsze lata uderzą przede wszystkim w seniorów

Chcemy postawić na przyjazną przestrzeń publiczną, zielone i zacienione skwery, większą liczbę wodotrysków oraz zagospodarowanie terenu wokół jeziorek miejskich i rzeki. Dzięki temu upały będą bardziej znośne dla tych, którym trudniej jest z miasta wyjechać oraz dla cierpiących na choroby układu krążenia. Wielu osobom starszym doskwiera poczucie wyizolowania i samotności, dlatego istotne jest stworzenie im możliwości przebywania w większym gronie. Miejscem integracji mogą być osiedlowe domy kultury oraz świetlice, których oferta w większej niż dotychczas mierze skierowana będzie do seniorów i seniorek.

Konin doskonały dla młodych

Ludzie młodzi zawsze będą szukali dla siebie lepszych perspektyw na życie. Zależy nam na tworzeniu miasta, które umie słuchać, rozumie potrzeby nowych pokoleń i przekuwa to w konkretne działania. Miasta, które ułatwia, a nie utrudnia. Chcemy stworzyć dla młodych odpowiednią atmosferę począwszy od okresu, w którym uczą się w szkołach podstawowych i średnich w Koninie po chwilę, w której już po studiach postanowią wrócić do naszego miasta, tu zakładać rodziny, pracować i otwierać firmy. W ramach swojego programu zakładamy nowoczesne podejście do kształcenia i rozwoju zawodowego młodzieży, profesjonalne doradztwo zawodowe z naciskiem na nowoczesne i rozwojowe zawody. Nie możemy zapominać, że ponad połowa młodzieży, która dziś jeszcze się uczy, w dorosłym życiu będzie pracować w zawodach, które dopiero powstają. Młodzi koninianie i koninianki muszą mieć warunki do realizowania swoich pomysłów i aspiracji oraz zdobywania doświadczenia, dzięki któremu z łatwością odnajdą się na rynku pracy czy założą swoje pierwsze firmy. Wsparcie stypendialne, stworzenie odpowiedniego zaplecza technologicznego, merytoryczna opieka i dostosowanie oferty lokalnych szkół do potrzeb rynku jest tu kluczowe. W celu zadbania o młodych ważne jest dla nas również stworzenie odpowiedniej oferty sportowej oraz kulturalno-rozrywkowej, pozwalającej młodzieży w sposób ciekawy i kreatywny spędzać czas pozaszkolny. Dotyczy to zajęć i warsztatów, podczas których młodzi nabędą nowe umiejętności, rozwiną pasje i zbudują pewność siebie. Ważne dla nas będzie wypracowanie z konińską młodzieżą programu koncertów, imprez sportowych, akademii filmowych, spotkań z artystami i twórcami sztuki, które połączą przyjemne z pożytecznym. Chętnie poznajemy Państwa opinie i sugestie do tej części naszego programu. Wsłuchujemy się w Państwa głosy, reagujemy na nie, aktualizujemy program na bieżąco o Państwa propozycje. Czekamy na Państwa listy, maile i wiadomości!

#zmieniaMyKonin

Nasz adres:
KKW Zmieniamy Konin
ul. Poznańska 158
62-510 Konin

e-mail:
czesc@zmieniamykonin.org
www.zmieniamykonin.org
fb: ZmieniamyKonin

Top
Rozmiar czcionki
Kontrast