Koniec Stagnacji. Artykuł w Przeglądzie Konińskim.


10 października 201810 maja 2019

Energia dla Konina

Konin to miasto z olbrzymim, ale niemal całkowicie niewykorzystanym potencjałem. Ludzie w różnym wieku wyjeżdżają z Konina i dopóki jakość życia i lokalnej gospodarki się nie poprawią, dopóty nie mamy co liczyć na to, że tu powrócą. Przez lata miasto rozwijało się w oparciu o przemysł branży energetycznej i jego przyszłość może wciąż być związana z energią, ale już w nowym ujęciu. Nasze miasto potrzebuje świeżej energii, której źródła jako Zmieniamy Konin upatrujemy w trzech głównych obszarach.

Energia nowego spojrzenia

Rada Miasta Konina i biuro Prezydenta wymagają odświeżenia. Po wielu miastach średniej wielkości, podobnych do Konina widać, jak zmiany na stanowiskach radnych i włodarzy mogą radykalnie odwracać sytuację miasta i nadawać rozpędu jego rozwojowi. Nie trzeba szukać daleko. Spójrzmy na Gorzów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski, czy nieco odleglejsze Starachowice. Każde z tych miast w ciągu ostatniej kadencji zrobiło nieporównywalny w stosunku do Konina progres. Wprowadzanie nowoczesnych technologii, budowanie nowych lokalnych partnerstw, reforma polityk miejskich, które od dawna już nie są wydolne – wszystkie te działania wymagają świeżego spojrzenia i dużej wiedzy. W Zmieniamy Konin są osoby, które na co dzień zajmują się właśnie tym, które rozwijają zawodowo miasta w Polsce i za granicą, które rozumieją nowoczesne technologie – zwłaszcza te w obszarze tzw. inteligentnych miast (ang. smart city), które potrafią współpracować z różnymi branżami – od przemysłowej, przez turystyczną po usługową. Energia nowego spojrzenia na miasto może dać Koninowi szansę na wyjście z pogłębiającej się stagnacji.

Energia współpracy

Miasto Konin straciło dotychczas wiele szans, ponieważ nie umiało budować zaufania i trwałych relacji ze swoim otoczeniem oraz ze swoimi mieszkańcami. Podczas gdy inne miasta naszej wielkości brały udział w renomowanych unijnych projektach (jak np. Urbact czy Urban Innovative Action), Konin konsekwentnie odmawiał nawet aplikowania w nich, mając na miejscu ekspertów, którzy gotowi byli przygotować bardzo dobre projekty, a którzy ostatecznie zrobili to dla miast jak Nowy Sącz. Podobnie jest z sąsiednimi powiatami, z których część w ciągu ostatnich paru lat wprowadziła duże zmiany w szkolnictwie zawodowym i rozwoju technologicznym, a z którymi jako miasto nie potrafimy współdziałać. Umiejętność współpracy z lokalnymi firmami, z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i z otoczeniem jest warunkiem, który Konin musi spełnić, jeśli chce realnie wkroczyć w XXI wiek.

Energia przemysłu

Konin to miasto, które rozwijało się w oparciu o produkcję energii. Dziś z wielu względów – od ekonomicznych po środowiskowe – sytuacja ulega zmianie. W wieloletniej perspektywie węgiel w Koninie się skończy. Już dawno powinniśmy byli jako miasto zacząć się na to przygotowywać. Nie zrobiliśmy tego, ale jeśli zaczniemy zmieniać sytuację niezwłocznie i zdecydowanie, jesteśmy w stanie jeszcze wyprowadzić miasto na prostą. Mamy w Koninie inżynierów, specjalistów ds. energetyki i technologii, mamy szkoły, które przy odpowiednim wsparciu mogą stać się centrami tworzenia i obsługi zielonych źródeł energii. Jak do tego doprowadzić na poziomie szkół pokazał już powiat turkowski. W pozostałych obszarach opisuje to szczegółowo raport Konin 2050 podarowany Prezydentowi i Radzie Miasta już cztery lata temu. Duże zmiany nie są łatwe, ale są możliwe. Zmieniamy Konin jest odpowiedzią na brak energii w kluczowych dla miasta obszarach. Oddając na nas swój głos 21 października, pozwolicie nam Państwo z pełną mocą rozpocząć odwracanie negatywnych trendów.

Nasz adres:
KKW Zmieniamy Konin
ul. Poznańska 158
62-510 Konin

e-mail:
czesc@zmieniamykonin.org
www.zmieniamykonin.org
fb: ZmieniamyKonin

Top
Rozmiar czcionki
Kontrast