Justyna Król

okręg wyborczy: Okręg nr 3

Justyna Król

Jestem właścicielką Pracowni Miejskiej, która doradza samorządom i korporacjom w kraju i za granicą. Wróciłam do Konina, na V os. 5 lat temu.

Jestem założycielką Pracowni Miejskiej - firmy doradczej specjalizującej się w innowacjach dla samorządów - od uspołecznionego foresightu miejskiego po zgrywalizowane konsultacje społeczne na temat technologii w miastach. W ramach działalności Pracowni Miejskiej doradzałam rządom, ministerstwom i agendom rozwojowym w Polsce, Mołdawii, Serbii i Gruzji.

Projekt miasta2050, który realizujemy we współpracy z polskimi i zagranicznymi samorządami pozwala różnym sektorom znaleźć wspólną przestrzeń na projektowanie przyszłości ich miast i przygotowywanie się na wyzwania, które mogą być widoczne dopiero, gdy spojrzy się na daleki horyzont.

W 2018 zostałam laureatką globalnego konkursu dla praktyków badań nad przyszłością „Joseph Jaworski Next Generation Foresight Practitioners Award”.

Przez ponad 3 lata pracowałam dla Agendy ONZ ds. Rozwoju, przez ostatni rok wspierając w projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji innowacji społecznych 22 biura krajowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej i na południowym Kaukazie. Od ponad 7 lat zajmuję się przedsiębiorczością społeczną. Od 10 lat jestem trenerką i facylitatorką - współpracowałam m.in. z organizacjami zajmującymi się podnoszeniem kompetencji młodzieży w zakresie rozwoju osobistego oraz wywierania wpływu na ich lokalną rzeczywistość.

Od 2015 jestem ekspertką ds. Inteligentnych Miast w Komitecie Gospodarki Miejskiej w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Poza prowadzeniem Pracowni Miejskiej zaangażowana jestem w rozwój dwóch fundacji: Munilab, zajmującej się rozwojem przedsiębiorczości w Wielkopolsce wschodniej oraz Fundacji im. Juliusa Fromma (pochodzącego z Konina innowatora, twórcy metody produkcji bezszwowych prezerwatyw lateksowych).

  • Wiek

    32 lata

  • Pozycja na liście

    nr 2

Top
Rozmiar czcionki
Kontrast