Mobilność w naszym mieście. Artykuł w Przeglądzie Konińskim


26 września 20181 października 2018

Mobilność w naszym mieście

Kiedy rozmawiamy z Państwem podczas spotkań, często słyszymy o tym jak niewygodnie i trudno jest poruszać się po Koninie. Mówicie Państwo o niebezpiecznych przejściach dla pieszych, że są niedoświetlone i źle oznakowane. Wiele też jest głosów o braku ścieżki rowerowej do Gosławic czy chociażby na Laskówiec, skąd mógłby wieść piękny szlak do Lichenia. Mówicie Państwo również o złym stanie dróg, czego przykładem jest ul. Jana Pawła II na odcinku od ronda św. Wojciecha do wiaduktu nad kanałem. Słyszymy również o brakach w komunikacji miejskiej – za mało połączeń, do niektórych rejonów miasta nie można dojechać. Mamy świadomość tego, że w kwestii mobilności nasze miasto potrzebuje dużych zmian. Zmian przemyślanych, uzasadnionych i mądrych.

Miasto dobrej komunikacji

Dlatego tworząc nasz program wyborczy zawarliśmy w nim to, co chcielibyśmy zmienić. Chcemy miasta, po którym łatwo się poruszać bez względu na to, jakim budżetem się dysponuje, przyjaznego dla pieszych i rowerzystów, ze sprawną komunikacją miejską, skomunikowanego z całym regionem. Miasta, które potrafi w tym obszarze współpracować z innymi samorządami i które promuje, i wspiera ekologiczny transport oraz priorytetowo traktuje właśnie te środki transportu, które nie zatruwają środowiska, a wspierają naszą aktywność fizyczną. Szczególny nacisk kładziemy na standardy budowy dróg, po których codziennie się poruszamy. Standardy muszą uwzględniać nowoczesne techniki i materiały korzystnie wpływające zarówno na komfort poruszania się, jak i na obciążenia dla otoczenia generowane przez ruch kołowy. Mamy świadomość tego, iż musi nastąpić zmiana modelu zarządzania mobilnością – priorytetem powinien być transport pieszy, rowerowy i publiczny. Miasta w Polsce i na świecie wycofują ruch kołowy z tych części miast, które najbardziej on obciąża, a które przy często niewielkich nakładach są w pełni dostępne przy wykorzystaniu innych metod transportu. Wpływa to korzystnie nie tylko na jakość środowiska, ale i na zdrowie mieszkańców. Drogi, chodniki i całe miasto, to przestrzeń wspólna, z której wszyscy mają prawo korzystać na równi. Tego chcemy również dla Konina. Za tym idzie rzecz jasna dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Chcemy wprowadzić nowe technologie, które pozwolą zdecydowanie ograniczyć liczbę wypadków na przejściach dla pieszych. Inwestycja w takie przejścia w najbardziej newralgicznych punktach w mieście jest w związku z tym szalenie istotna.

Równomierne rozłożenie akcentów

Wiemy, że aby zmiany w zakresie mobilności mogły mieć miejsce, należy dokonać zmiany polityki inwestycyjnej. Jakość poruszania się po mieście w znacznie bardziej efektywny sposób podnosi liczne drobne inwestycje zamiast jednej wielkiej (często dyskusyjnej), dlatego ważniejsze z perspektywy miasta jest interweniowanie we wszystkich tych miejscach, w których płynny i wygodny ruch jest utrudniony przez stosunkowo niewielkie z poziomu miasta utrudnienia. Oznacza to bardziej równomierne rozłożenie akcentów. Komunikacja miejska (rozkłady jazdy, synchronizacja, 2 węzły północz  południe) musi zostać efektywnie połączona z komunikacją podmiejską i powiatową. Dobrym rozwiązaniem będzie bilet aglomeracyjny (PKS i MZK). To z kolei pozwoli na skomunikowanie z pobliskimi dużymi miastami – w szczególności: włączenie do systemu poznańskiej kolei metropolitalnej, do czego będziemy dążyć. Wiemy, jak ważna jest również elektromobilność, dlatego planować będziemy inwestycje wspierające przejście użytkowników na samochody elektryczne i hybrydowe. To musi zostać zrealizowane z wyprzedzeniem generującym dodatkowe bodźce dla indywidualnych użytkowników, żeby przesiedli się na bardziej ekologiczne środki transportu indywidualnego. Chętnie poznajemy Państwa opinie i sugestie do tej części naszego programu. Wsłuchujemy się w Państwa głosy, reagujemy na nie, aktualizujemy program na bieżąco o Państwa propozycje. Czekamy na listy, maile i wiadomości!

Top
Rozmiar czcionki
Kontrast