Hamburger Catering
Table Setting

O nas

Zmieniamy Konin dla Mieszkańców

Tworzymy Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Zmieniamy Konin, startujemy w wyborach samorządowych 2024. Mieszkamy w Koninie. Jesteśmy tacy, jak Wy. Chcemy, by nasze miasto było miejscem dobrym do życia. Zależy nam na rozmowie o Koninie, opartej na wiedzy i sprawdzonych wzorcach. Dostrzegamy problemy miasta i nie boimy się o nich mówić głośno.

Dostrzeganie problemów miasta i otwarte dyskusje na ich temat są ważne dla wypracowania skutecznych rozwiązań. Kluczową kwestią jest budowanie wspólnoty, która angażuje się w proces podejmowania decyzji i aktywnie współpracuje w dążeniu do wspólnego dobra.


Jesteśmy w kontrze do obecnej stagnacji.

Po dekadach działania określonego sposobu zarządzania miastem widzimy, że dotychczasowy model się wypalił. Chcemy, żeby Konin był zarządzany w nowoczesny, gospodarny sposób, nastawiony na dobrobyt mieszkańców i skrojone na nasze potrzeby rozwiązania.

W naszym interesie jest Konin i jego Mieszkańcy, a nie sprawy i układy partyjne. Dlatego startujemy jako komitet społeczny zaangażowanych mieszkańców.


Miasto potrzebuje nowego rozdania. Ludzi spoza obecnego składu.

Jako grupa osób zatroskanych o miasto, społeczników, aktywistów i przedsiębiorców, nieustannie ciekawimy się, jak można żyć w podobnych nam, średnich miastach w Polsce. Inspirujemy się rozwiązaniami, które nie są nastawione na trwanie układów politycznych, tylko na realne rozwiązywanie problemów i wyzwań codzienności.

Chcemy wnieść powiew świeżych i odważnych pomysłów, żeby tchnąć w Konin i jego mieszkańców optymistyczną wizję przyszłości. Wiemy, że wiele rzeczy można zrobić lepiej i życzymy tego sobie i Koninowi.


Z błędów zawsze można się wycofać, ze zmarnowanych szans nie.

Nie chcemy pozwolić na dalsze marnowanie szans. Każdy rok zwłoki w rozwoju to lata zapóźnień dla kolejnych pokoleń. Po szybkim i gwałtownym okresie rozwoju Konina w latach 70-tych stoimy dzisiaj przed kolejną dużą szansą rozwojową, jaką jest transformacja. Chcemy wykorzystać możliwości, jakie dają środki zewnętrzne i załapać się na dziejową zmianę jakości życia w miastach. Musimy zadbać, aby te pieniądze zostały przeznaczone na realną poprawę standardu życia mieszkańców, a nie na pomnikowe inwestycje, których sukces mierzony jest jak największą kwotą wydanych pieniędzy.

Chcemy zmierzyć się z największym problemem Konina, czyli (masowym) odpływem mieszkańców, szczególnie młodych i utalentowanych. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to problem wyłącznie Konina, ale także innych miast naszej wielkości, o podobnym rysie historycznym i gospodarczym.

Wiemy, że odpowiedzią na to może być wyłącznie zapewnienie możliwości zawodowych i godnych warunków życia. Konin może wyróżniać się na tle dużych miast swoim kompaktowym rozmiarem, pozwalającym funkcjonować w ramach 15-minutowego dostępu do wszystkich niezbędnych usług. Mamy przewagę pod kątem niższych kosztów życia i codziennego funkcjonowania, a także dostępowi do natury i zieleni. Wiemy, że Konin może być miejscem dobrym do życia, potrzebna jest mu tylko gospodarna ręka, znająca potrzeby mieszkańców i wsłuchana w rytm dynamicznie zmieniającego się świata.
Nasz program

Reset w relacjach z sąsiednimi samorządami - Konin powinien dorosnąć do roli regionalnego lidera. Po latach lokalnej polityki konkurencji widzimy potrzebę wspólnego szukania rozwiązań służącym ludziom mieszkającym w Aglomeracji Konińskiej - szczególnie że niejednokrotnie ich praca, szkoła i inne usługi znajdują się właśnie na terenie naszego miasta.

✓ Wspólna polityka tworzenia i utrzymania transportu publicznego - swoboda przemieszczania się powinna być rzeczą naturalną - jak w krajach Europy Zachodniej.

✓ Powołanie Sejmiku Wielkopolski Wschodniej - który uzupełni lukę po województwie konińskim. Zgromadzenie samorządowców, przedsiębiorców, posłów i senatorów, organizacji społecznych z terenu dawnego województwa konińskiego. Spotkania co sześć miesięcy w obecności przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i wojewody. Wymiana dobrych praktyk, wywieranie wpływu na władze wojewódzkie i krajowe.

Wspólny lobbing na rzecz subregionu - pozyskiwanie inwestycji publicznych, pozyskiwanie inwestorów, polepszenie infrastruktury regionu: gazociągi, mosty, obwodnice, drogi, tereny inwestycyjne, inwestycje w naukę i kształcenie.

Powołanie przedstawiciela subregionu, który zawodowo będzie zajmował się lobbingiem na rzecz subregionu.

OBSŁUGA INWESTORA

Profesjonalizacja biura obsługi inwestorów - wzmocnie komórki urzędu zatrudniającej fachowców ze znajomością języków obcych i świata biznesu, która aktywnie poszukiwać będzie inwestorów zewnętrznych, oferując tereny inwestycyjne miasta, ale też pomagając znaleźć grunty prywatne przydatne pod nowe zakłady pracy. Osoby zatrudnione w BOI powinny być wynagradzane zgodnie ze standardami obowiązującymi w biznesie.

Opiekun inwestora - każdy inwestor powinien mieć swojego opiekuna, który wraz z międzywydziałowym zespołem pracowników będzie prowadził inwestora i pomagał mu na każdym etapie postępowań administracyjnych (wzorem do naśladowania jest gmina Stare Miasto, w której obsługa inwestora stoi na pierwszym miejscu).

✓ Wiceprezydent ds. gospodarczych zawsze dostępny dla przedsiębiorców - priorytetyzacja prac na pozyskanie inwestorów.

✓ Wprowadzenie zasad menedżerskich w pracy urzędu i wiceprezydenta ds. gospodarczych. Asystent wiceprezydenta z pulpitem menedżerskim kontrolującym postępy prac.

BINZES DLA PRZYSZŁOŚCI MIASTA

Sieć kontaktów - stworzona na bazie Linkedin sieć kontaktów z osobami pochodzącymi z miasta i regionu, które dzięki swojej pozycji mogą pomóc w dotarciu do osób decyzyjnych na poziomie województwa i kraju (metoda wprowadzona w życie w Chrzanowie).

✓ Wspólne z przedsiębiorcami projektowanie kierunków kształcenia - duży nacisk na powstawanie klas patronackich. Rezygnacja z kierunków niezapewniających absolwentom dobrze płatnej pracy.

Koncentracja na nauce języków programowania i języków obcych technicznych, przede wszystkim niemieckiego i angielskiego. Warto rozważyć również język koreański.

Stały dialog z Izbą Gospodarczą Wielkopolski Wschodniej.

MIEJSCE NA ROZWÓJ BIZNESU

Dokończenie obecnych prac na terenach inwestycyjnych na ul. Brunatnej - melioracje, brakujące rondo, włączenie w sieć komunikacji publicznej.

✓ Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenach KOWR (Maliniec).

Proaktywna polityka miasta w dziedzinie nieruchomości - wykupy i scalanie.

✓ Zastopowanie sprzedaży działek inwestycyjnych pod wpływem kłopotów budżetowych miasta.

Jawny rejestr wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, opinii środowiskowych itp.

✓ Coroczna indeksacja podatku od nieruchomości tylko o wysokość inflacji.

✓ Czynsze dedykowane w obszarach objętych rewitalizacją.

Odnowienie Centrum Miasta - odnowiony Hotel Konin miejscem rewitalizacji centrum miasta, przekształcony w wielofunkcyjny biurowiec wprowadzający nową dynamikę do centrum miasta - start upy, IOB, przyciągnięcie uczelni wyższej.

✓ Wykupienie terenu po GS Konin i utworzenie nowoczesnego targowiska, również dla kupców z giełdy. Ustalenie stałej opłaty targowej na poziomie 9 zł.

Odstąpienie od sprzedaży terenu na ul. Błaszaka - zagospodarowanie terenu pod drobne inicjatywy gospodarcze - lokale o małej powierzchni, preferowane czynsze, usługi.

Aleja Start upów - miejsce na bazarze na V osiedlu dla mikrobiznesu

Rozwój budownictwa miejskiego - zamiast sprzedaży miejskich nieruchomości przeznaczenie ich pod budownictwo wielorodzinne dostępne finansowo dla mieszkańców. Uzupełnianie zabudowy na nieużytkach np. w rejonie Starówki, aby wspomagać ożywianie tych części miasta.

Innowacje w mieszkalnictwie - zadbamy, by sektor publiczny dostarczał nowoczesnych rozwiązań problemu mieszkaniowego, także poza własnością. Będziemy wspierać spółdzielnie mieszkaniowe w ich działaniach dla polepszania dostępności mieszkań, ale też szukać nowych rozwiązań, jak chociażby społeczne inicjatywy mieszkaniowe.

Nowe tereny dla mieszkalnictwa - uzbrajanie nowych terenów mieszkaniowych na Grójcu i Międzylesiu pod potrzeby budownictwa jednorodzinnego, pomoc w scalaniu gruntów pod nowe osiedla, budowa osiedlowych uliczek i infrastruktury. Aby można było zbudować swój wymarzony dom w Koninie, a nie szukać na niego miejsca w okolicznych gminach.

Modernizacja miejskich budynków - będziemy zdobywać dofinansowania na termomodernizację miejskich kamienic i bloków, aby koszty mieszkania były niższe, a poprzez likwidację starych piecy i kotłów - jakość życia w całej okolicy poprawiała się.

Program lokal za remont - stworzenie nowoczesnych programów dojścia do najmu lub własności, w tym między innymi umożliwienie pozyskania lokalu w najem w zamian za jego remont. Chcemy, by na koniec kadencji nie było miejskich pustostanów, a jak najwięcej mieszkańców znalazło swój kąt.

Likwidacja barier biurokratycznych, uproszczenie struktury organizacyjnej urzędu miejskiego i jego odpolitycznienie, transparentne nabory na stanowiska urzędnicze.

Audyt finansów publicznych i zmiany w spółkach miejskich: wprowadzenie konkursów na prezesów i skończenie z nominacjami partyjnymi, ograniczenie liczby członków rad nadzorczych.

Reforma Konińskiego Budżetu Obywatelskiego: przywrócenie „obywatelskości” budżetu i wykluczenie z niego instytucji miejskich i finansowanych z budżetu ogólnomiejskiego.

Otwarcie na głos mieszkańców i zaproszenie środowisk społecznych do współtworzenia przestrzeni miejskiej, regularne konsultacje i spotkania z mieszkańcami.

Powołanie Rad Osiedli z własnymi budżetami na działania lokalne.

Sieć dziennych miejsc spotkań dla seniorów z punktami obsługi mieszkańca, gdzie można załatwić sprawy urzędowe, animatorami prowadzącymi zajęcia społeczno-kulturalne, program złota rączka dla osób potrzebujących.

Program „Zabytek na kadencję” - wyremontujemy jeden zabytek miejski w każdej kadencji samorządu, będziemy współpracować z konserwatorem zabytków i prywatnymi właścicielami, aby ułatwiać im dbanie o zabytki w ich posiadaniu.

Rewitalizacja centrum Nowego Konina - powrót miejskiego życia na ulicę Dworcowej i Aleje 1 Maja - stworzenie przestrzeni miejskich pełnych zieleni, z miejscami wypoczynku oraz obiektami gastronomicznymi i usługowymi.

Starówka, na której chcemy spędzać czas - lodowisko miejskie na placu Wolności czynne od grudnia do lutego, lepsze wykorzystanie placu do organizacji wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych; plac Zamkowy jako miejsce rekreacji dla mieszkańców Starówki z nowoczesnym placem zabaw.

Uchwała krajobrazowa, która uporządkuje reklamy i oczyści przestrzeń miejską z krzykliwych billboardów, zadba o piękne szyldy i sklepowe witryny.

Otwarcie miasta na rzekę - Stworzenie infrastruktury spacerowej na terenach nadwarciańskich, pętli kajakowej i przystani wodnych z pomostami rekreacyjnymi na bulwarze, wyspie Pociejewo i obok amfiteatru.

Wspólne z przedsiębiorcami projektowanie kierunków kształcenia - duży nacisk na powstawanie klas patronackich. Rezygnacja z kierunków niezapewniających absolwentom dobrze płatnej pracy.

Nowoczesne szkoły - systematyczne remonty i termomodernizacje szkół i przedszkoli, tak aby dzieci i młodzież mogła uczyć się w komfortowych warunkach.

Opieka pedagogiczno-psychologiczna - badania pokazują, że opieka psychologiczna nad najmłodszymi mieszkańcami jest niezbędna dla ich dobrego rozwoju, zadbamy o dobrą dostępność poradnictwa dla młodych koninian.

Przebudowa mostów na Warcie na Trasie Warszawskiej - skrojona na miarę możliwości finansowych miasta. Jednocześnie poczynimy starania w Warszawie, aby rząd zdjął z miast powiatowych obowiązek utrzymania dróg krajowych, które ciągną na dno budżet naszego miasta

Budowa Nowej Przemysłowej - zdobędziemy finansowanie na budowę Nowej Przemysłowej - przedłużenia Kleczewskiej przez tereny inwestycyjne, tak aby wyprowadzić tranzyt z centrum i Niesłusza. Jednocześnie zadbamy o uspokojenie ruchu na Przemysłowej i budowę drogi dla rowerów do Gosławic

Budowa ulic osiedlowych - zamiast ogromnych inwestycji drogowych wprowadzimy program systematycznego utwardzania uliczek na nowych osiedlach (Grójec, Laskówiec, Międzylesie), ale też w miejscach, gdzie asfalt powinien był pojawić się dawno, jak Gaj, czy Łężyn.

Uporządkowanie osiedlowych uliczek - po pierwsze karty parkingowe dla mieszkańców, rozszerzenie strefy płatnego parkowania dla przyjezdnych, a także zmiana organizacji ruchu w miejscach o najgorszej dostępności miejsc parkingowych

Powołanie zespołu ds. zrównoważonej mobilności, który zadba o mądry rozwój sieci dróg dla rowerów, infrastruktury przystankowej, systemu informacji pasażerskiej oraz wdrożenie priorytetyzacji ruchu dla autobusów

Szybka i dostępna komunikacja miejska - przebudowa siatki połączeń i rozkładów jazdy MZK, tak aby kursy były częstsze, taktowane w równych odstępach czasu, dostosowane do godzin rozpoczęcia nauki i pracy, z dogodnymi połączeniami pomiędzy osiedlami i łatwymi przesiadkami.

Zadbane chodniki i ulice - powstanie brygady interwencyjnej podlegającej bezpośrednio prezydentowi miasta do szybkiego usuwania usterek i napraw zgłaszanych przez mieszkańców

Wypoczynek na Pociejewie - zagospodarowanie terenów na wyspie Pociejewo w kierunku sportowo-rekreacyjnym, remont stadionu z adaptacją na obiekt wielofunkcyjny, stworzenie zielonej enklawy dla mieszkańców, nie dla deweloperów i zagranicznych inwestorów

Sport dostępny - budowa i organizacja nowych miejsc rekreacji i uprawiania sportu, takich jak boiska osiedlowe, skatepark, czy lodowisko na starówce, zadbanie o dostępność wszystkich obiektów sportowych także popołudniami i wieczorami

Transparentne finanse dla sportu - Stworzenie czytelnego i uczciwego systemu przyznawania dotacji dla zespołów i organizacji sportowych

Remont istniejącego amfiteatru - zamiast gigantycznej przebudowy - remont istniejącego obiektu, z częścią rekreacyjno-gastronomiczną pod sceną i otwarcie go na spacerowe tereny nadwarciańskie

Ochrona dziedzictwa industrialnego - współpraca z instytucjami kultury chroniącymi dziedzictwo kulturalne, stworzenie parku maszyn i ochrona przemysłowych zabytków miasta, objęcie patronatem orkiestr górniczych - by górnicze dziedzictwo pozostało elementem tożsamości miasta.

MenuProgramy okręgowe

1. Starówka jako centrum kultury i wypoczynku: stworzenie miejsca organizacji imprez kulturalnych na placu Zamkowym i lodowiska miejskiego czynnego od grudnia do lutego na placu Wolności

2. Zmiana organizacji ruchu na obszarze ścisłej starówki, wdrożenie kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych, uporządkowanie miejsc postojowych i wprowadzenie strefy ograniczonego postoju z preferencjami dla mieszkańców Starówki.

3. Przebudowa ulicy Staszica i rozwiązanie problemu walących się kamienic

4. Nowoczesne targowisko dla Starego Konina - nabycie terenu targowicy, zagospodarowanie go i poprawa warunków drobnego handlu

5. Remont i utworzenie muzeum w Domu Janiny Wenedy

6. Poprawa czystości starówki i regularne jej sprzątanie

7. Wyznaczenie strefy wolnej od prohibicji na bulwarze

8. Stworzenie aplikacji-przewodnika po starówce

1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - doświetlenie przejść, coroczne malowanie.

2. Uporządkowanie i poprawa dostępności parkowania - po pierwsze karty parkingowe dla mieszkańców, zmiana organizacji ruchu w miejscach o najgorszej dostępności miejsc parkingowych.

3. Modernizacja przestrzeni międzyblokowych - nowoczesne zieleńce, place zabaw, więcej ławek i koszy na śmieci.

4. Odnowienie centrum miasta, by przystawało do potrzeb współczesności – nowoczesna mała architektura, wyremontowane deptaki po obu stronach ul. Dworcowej.

5. Uchwała krajobrazowa, która uporządkuje reklamy i oczyści przestrzeń miejską z billboardów, w tym na ul. Spółdzielców.

6. Powołanie Rad Osiedli dysponujących własnymi środkami wydzielonymi z budżetu miasta

7. Przekształcenie Hotelu Konin w nowoczesny wielofunkcyjny budynek, który będzie aktywizował centrum miasta.

8. Otwarcie Nowego Konina na Wartę - Stworzenie infrastruktury spacerowej na terenach nadwarciańskich.

9. Sieć dziennych miejsc spotkań dla seniorów, program złota rączka dla osób potrzebujących..

1. Budowa tunelu pod linią kolejową w ciągu ul. Okólnej oraz przystanku PKP Konin Wschód

2. Modernizacja przestrzeni międzyblokowych - nowoczesne zieleńce, place zabaw, więcej ławek i koszy na śmieci, bezpieczne, czyste i oświetlone chodniki

3. Bezpieczne i oświetlone chodniki - modernizacja deptaka łączącego Okólną i Wyzwolenia (od sklepu „Kuba” do „Stodoły”) oraz drogi dla rowerów i chodnika wzdłuż linii kolejowej za targowicą

4. Zmniejszenie hałasu drogowego - szczególnie na wiadukcie na ul. Wyzwolenia poprzez ograniczenia prędkości, uspokojenie ruchu i kontrolę

5. Uporządkowanie osiedlowych uliczek - po pierwsze karty parkingowe dla mieszkańców, zmiana organizacji ruchu w miejscach o najgorszej dostępności miejsc parkingowych (np. 11 listopada 21-33)

6. Park 700-lecia dla rekreacji - stworzenie miejsca spotkań nad stawkiem z plażą miejską, pomostem i sceną.

7. Nowy Orlik na Laskówcu - budowa infrastruktury sportowej w parku na osiedlu

8. Otwarcie V osiedla na Wartę - budowa infrastruktury spacerowej na terenach nadwarciańskich wraz z przystanią na Kurowie i remontem amfiteatru

9. Powstanie Rad Osiedli dysponujących własnymi środkami wydzielonymi z budżetu miasta

10. Sieć dziennych miejsc spotkań dla seniorów, program złota rączka dla osób potrzebujących

11. Infrastruktura dla najmłodszych osiedli - utwardzenie ulic osiedlowych na osiedlach Laskówiec i Grójec (np. Frankiewicza, Domeyki, bocznych od Grójeckiej)

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez osiedle Zatorze między ulicami Chopina Paderewskiego

2. Budowa drogi dla rowerów do Gosławic, Łężyna i Ślesina

3. Budowa tunelu pod linią kolejową w ciągu ul. Okólnej oraz przystanku PKP Konin Wschód

4. Powstanie Rad Osiedli z własnym, wydzielonym na potrzeby budżetem

5. Infrastruktura dla najmłodszych osiedli - utwardzenie ulic osiedlowych na nowopowstających osiedli na Międzylesiu, zapewnienie podstawowej infrastruktury dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego
Nasi kandydaci do rady miasta

  1. Ewa Gaj
  2. Łukasz Rakowicz
  3. Kewin Rutkowski
  4. Ewa Krowiak
  5. Jola Biczysko
  6. Ewa Drzewiecka
  7. Tomasz Giętkowski
  1. Jarosław Koźlarek
  2. Kamil Wódczak
  3. Magdalena Krakowiak
  4. Dawid Skorupka
  5. Anita Jaskulska
  6. Elżbieta Dwornik
  7. Anna Walkowiak
  8. Rafał Przybylski
  9. Paweł Kotlarski
  1. Filip Walkowiak
  2. Dawid Balcerczak
  3. Bartłomiej Kózka
  4. Anna Klechniowska
  5. Marzena Pilarska
  6. Marcin Zacharek
  7. Karina Niedźwiedzka
  1. Michał Kotlarski
  2. Monika Sobczak
  3. Marcin Jędrzejewski
  4. Sebastian Górecki
  5. Patryk Iks
  6. Dżesika Kasprzak
  7. Maria Jaskot
  8. Jarosław Sidor

Rejestr zaciągniętych kredytów

Komitet Wyborczy nie zaciągnął kredytów zgodnie z art. 140 kodeksu wyborczego.


Rejestr wpłat

Komitet Wyborczy nie otrzymał wpłat określonych w art. 140 kodeksu wyborczego.


Nasze social media